Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3 ht-14

Skapad 2014-09-03 12:06 i Stodeneskolan Karlstad
Engelskundervisningen i år 3 baseras på materialet Right on! 3 Vi fokuserar framförallt på färdigheterna lyssna, tala, läsa och något lite skriva. Vi bygger upp ordförrådet genom att jobba tematiskt kring olika uttryck.
Grundskola 3 Engelska
...

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Centralt innehåll

Konkreta mål för eleven

Tala

 • Du ska kunna delta aktivt i lekar och dramatiseringar.
 • Du ska kunna härma i rim, ramsor och sånger vilket bidrar till att du tränar uttal och intonation.
 • Du ska kunna uttrycka enkla ord och fraser så att andra förstår.

Lyssna och förstå:

 • Du ska kunna förstå och följa enkla uppmaningar.
 • Du ska kunna lyssna på och förstå enkla hälsningsfraser.
 • Du ska kunna läsa enklare dialoger och texter.
Skriva
 • Du ska kunna skriva mycket enkla ord och meningar.

Undervisning

Du kommer att utveckla din förmåga att tala, läsa, skriva, lyssna och förstå engelska genom att:

 • se på film
 • öva sånger, rim, ramsor
 • spela spel
 • lyssna på enkla sagor
 • leka lekar ex. Simon says
 • ha roligt under tiden
 • i dialoger träna enkla ord och fraser
 • arbeta efter instruktion i workbook
 • läsa i textbook

Under läsåret kommer vi att jobba med olika avsnitt i textbook och workbook "Right on."

1. Vi repeterar tillsammans hur man hälsar och hur man kan säga vem man är och varifrån man kommer.
Ex. fraser:
-What's your name?
-Where are you from?

2. Du kommer att lära dig att säga namn på några länder och språk på engelska. Du kommer att kunna berätta var någon kommer ifrån och vilka språk man talar.

Ex. fraser:
Where are you from?
-I'm from Sweden.
-What language do you speak?

3. Du lär dig att hälsa på någon vid olika tider på dagen, att fråga efter vad någon heter, att lyssna på och ge uppmaningar
Ex.fraser:
-Good morning! Hi! Goodbe! Good night!
-What's your name?
-Stand up! Sit down! Open the door! Close the window

4. Du lär dig att räkna från 0-20, att säga hur gammal någon är, att säga vilket telefonnummer man har.
Ex.fraser:
-How old are you?
-What's your  telephone number?

5. Du lär dig att fråga och svara på vad klockan är
Ex.fraser:
-What time is it?
-When is dinner?

6. Du lär dig namn på färger.
Ex.fraser:
-What's your favourite colour?

7. Du lär dig att berätta om vad någon har på sig
Ex.fraser:
-What are you wearing? I'm wearing...
-What is he/she wearing? He's/She's wearing...

8. Du kommer att lära dig namn på kroppsdelar och vanliga sjukdomar
Ex.fraser:
-How do you feel?
-How are you?

9. Du kommer att lära dig att berätta om din familj, att räkna från 20-100
Ex.fraser:
-Who's this? Who's that?
-How old are they?
-Have you got any brothers or sisters?

10. Du kommer att lära dig namn påveckodagar och månader.
Ex.fraser
-What day is it today?
- When is your birthday?

11. Du kommer att lära dig att beskriva vädret.
Ex.fraser
-What's the weather like today?
-What can you do when the weather i hot, cold or wet?

12. Du kommer att lära dig namn på vilda djur, namn på djur på en bondgård.
Ex.fraser:
- What animals would you like to see?

13. Du kommer att lära dig namn på husdjur och hur man handlar i en affär
Ex. fraser:
- How much does it cost?

14. Du kommer att lära dig namn på frukter och att säga vad du tycker om /inte tycker om
Ex.fraser:
- What's your favourite food?
- I like...
- I don't like...

15. Du kommer att lära dig berätta om vad någon gör.
Ex.fraser:
- What can you do?
-Can you...?


 

.

 

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: