Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Senaste nytt

Skapad 2014-09-03 15:42 i Västra Berga skola Helsingborg
Vi kommer att studera media och hur det kan användas i olika syften. Du kommer lära dig hur en tidningsartikel är uppbyggd och få skriva en egen. Vi kommer läsa om hur massmedier har utvecklats genom tiden och vi kommer även värdera källor och prata om källkritik.
Grundskola 5 Samhällskunskap Svenska
...

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Konkretiserade mål

Efter att vi arbetat med detta arbetsområde ska du;

 • Kunna använda begrepp som beskriver massmedia och detta sammanhang.
 • Kunna se hur information sprids och vem som väljer vilken information som blir nyheter,
 • Kunna veta att olika avsändare använder massmedia för både öppen reklam, men också som mer dolda opinionsbildare.
 • Kunna analysera vem som är avsändaren och vad syftet är med källan. 
 • Kunna avgöra källans trovärdighet.
 • Kunna formulera an tidningsartikel utifrån given information, med dess stil typiska uppbyggnad.

Arbetssätt

Under detta arbetsområde kommer vi att;

 • Samtala om olika medier
 • Skriva ner olika massmedietermer och deras definitioner.
 • Analysera de olika delarna av en tidningsartikel samt träna på att skriva en egen artikel.
 • Läsa olika delar av en tidning och samtala om del olika typerna av information i en vanlig dagstidning.
 • Reflektera och analysera massmedias påverkan på samhället i stort, men också dig som individ.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att.... 

 • skriva din egen tidningsartikel som visar att du har förstått de olika stilgrepp som hör till den texttypen, med tydliga indelningar och detaljer.
 • Reflektera över ditt eget användande av massmedia och hur du blir påverkad av det du ser och hör.
 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: