Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretslopp

Skapad 2014-09-03 18:40 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi NO (år 1-3) Teknik Biologi
...

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Att eleverna får utveckla sin förmåga att
- använda biologins, fysikens, kemins och teknikområdets begrepp, modeller, teorier och sätt att uttrycka sig för att beskriva och förklara hur saker och ting hänger ihop i naturen,
- kommunicera, värdera olika alternativ och tycka till i frågor om hälsa, naturbruk, energi, miljö, samhälle och ekologisk hållbarhet.

Genomförande

Detta lär vi oss och tränar på genom att
- samtala kring vad som lever, vad som krävs för att något ska kunna leva, vad som påverkar livet, konsekvenser av det och hur livet förändras,
- titta på schematiska bilder över ex. livscykler, fotosyntes och förbränning, näringskedjor och - vävar, dagens tekniska system för rening och återvinning mm., materiens och vattnets kretslopp samt över evolutionen,
- ta in levande organismer i lärmiljön och bygga modeller över olika kretslopp för att följa dem,
- leka och laborera med konkreta material som liknar det vi pratar om, samt fältstudier för att utforska det i verkligheten.

Bedömning

Bedömningen av förmågorna kommer att ske hela tiden under arbetets gång och eleverna får sedan möjlighet att visa vad de går för i en muntlig redovisning i små grupper baserad på olika frågor där de måste beskriva, förklara och diskutera saker kring olika kretslopp.
De kommer att bedömas enligt den mall som finns under dessa ämnen på unikum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: