Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevskattning och reflektion samt skriftligt omdöme: Samband

Skapad 2014-09-03 22:57 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 – 9 Matematik
...

Innehåll

Syfte:

I din vardag stöter du på många olika situationer då det är viktigt att kunna använda och förstå samband. I tidningar redovisas ofta resultat av olika samband i koordinatsystem. Ibland kan dessa vara svåra att tolka och till viss del upp till läsaren att tolka/ förstå. Det är lätt att förvilla en person som inte är helt säker på området.

Du har säkert också hört talas om ordspråket: ”en bild säger mer än tusen ord”. Precis så är det ofta i matematiken. Genom att göra ett koordinatsystem över till exempel kilopriset på godis får du en större känsla för och kan direkt tolka vad som händer med priset desto fler kilo godis du köper. Du behöver inte beräkna något utan kan läsa/tolka direkt utifrån ditt koordinatsystem.

Mål:

Konkretisering av mål:

Efter avslutat område ska du kunna rita och ange punkter i ett koordinatsystem, räkna med proportionella samband samt räkna med samband som består av en rörlig och en fast del. Tolka olika typer av linjära samband.

Du får möjlighet att träna och fördjupa din förmåga att tolka koordinatsystem, se mönster och samband vid problemlösning samt att uttrycka dig muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket

Matriser

Ma
Genrell matematikmatris år 6-9

På väg mot målen
Uppnår målen
Högre nivå
Högre nivå
Socialt
Du har inte fått gjort det du ska eftersom du fokuserat på vad som sker runt omkring. Du behöver finna ett sätt att ge dig själv och övriga en god arbetsmiljö.
Du har gjort det du ska, men har lätt för att bli distraherad av det som sker runt dig.
Du har bidragit till en god arbetsmiljö för dig själv och kamrater
Du har bidragit till en god arbetsmiljö för dig själv och kamrater. Du visar på gott samarbete och kan både ge och ta emot hjälp.
Lärande
Du behöver ta större ansvar för ämnet och att göra klart dina uppgifter i tid.
Du tar ansvar för ditt lärande. Du följer planeringen vilket gör att du inhämtar de kunskaper som krävs för att nå uppsatta mål.
Du tar ansvar för ditt lärande. Du använder kamrater och pedagoger för att ta till dig ny kunskap. Du följer planeringen väl vilket gör att du blir trygg i dina kunskaper och har tid att fördjupa dig
Du tar stort ansvar för ditt lärande, är engagerad och vill utvecklas. Du använder kamrater och pedagoger för att ta till dig ny kunskap. Du följer planeringen väl vilket gör att du blir trygg i dina kunskaper och får mycket goda och fördjupade kunskaper.
Dina förmågor och färdigheter inom området procent
Du har ännu inte visat kunskaper som når upp mot målen. Du behöver arbeta mer med detta område med hjälp av extra handledning och stöttning för att nå målen.
Du har kännedom om stora delar av de moment inom området som du studerat. Du kan på ett enkelt sätt på muntlig eller skriftlig väg visa hur du har löst olika uppgifter samt kommit fram till ditt svar.
Du har goda kunskaper inom de moment av området som du studerat. Du visar att du kan använda dina kunskaper till att förklara och lösa uppgifter/problem inom området som är delvis nya för dig. Du kan ta till dig nya metoder och tillvägagångssätt när det gäller att lösa uppgifter, samt visar ofta ett gott matematiskt språk vid redovisning av uppgifter.
Du har goda kunskaper inom de moment av området som du studerat. Du tar till dig nya metoder och tillvägagångssätt när det gäller att lösa uppgifter, samt visar på ett gott matematiskt språk vid redovisning av uppgifter. Du visar att du kan använda dina kunskaper till att förklara, lösa och utveckla problem inom området som är helt nya för dig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: