Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Musik

Skapad 2014-09-04 08:27 i Apelskolan Falkenberg
LPP Musik
Grundskola F – 1 Musik

LPP Musik

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

* Du ska i ämnet musik utveckla din förmåga i musikaliska sammanhang. Du ska kunna använda din egen röst och även kunna lyssna på musik.

* Du ska träna på att använda din lyhördhet.

* Du ska kunna reflektera över olika musikgenrer.

Du ska träna på att samtala om musik.

* Du ska träna din förmåga till att kunna framföra musik i olika former.

* Din tilltro till din förmåga att sjunga och spela och ditt eget intresse

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

* Din delaktighet i gemensam sång och rytmer.

* Hur du bidrar med att skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg.

* Hur du reflekterar och diskuterar om ämnet musik.

Hur ska det bedömas?

* Ditt deltagande.

* Genom att jag gör en formativ bedömning.

* Mina observationer.

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  A 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
 • Mu  A 6
  Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
 • Mu  A 6
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
 • Mu  A 6
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
 • Mu  A 6
  Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  A 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
 • Mu  A 6
  Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
 • Mu  A 6
  Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Undervisning och arbetsformer

Vad ska vi göra?

*  Vi kommer att sjunga olika sånger.

* Vi kommer att träna på att gestalta sånger med hjälp av kroppen.

* Vi kommer att sjunga tillsammans i grupp.

* Du kommer att få bekanta dig med olika instrument.

* Vi kommer att träna på rytmer. 

* Vi kommer att diskutera och prata om musik

Hur ska vi göra?

* Du kommer att få träna dig på olika sånger tillsammans med gruppen.

* Du kommer att få pröva på och bekanta dig med olika instrument.

* Vi kommer att vara i klassrummet.

* Du kommer att få testa på att gestalta olika sånger med hjälp av kroppen.

* Vi kommer att klappa rytmer. 

* Vi kommer att lyssna på hur olika instrument låter och ser ut.

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: