Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mu: Sång och rörelse år 1 HT14

Skapad 2014-09-04 11:19 i Unnerödsskolan Uddevalla
Grundskola 1 Musik
Musik med sång och rörelse

Innehåll

Syfte

Vi kommer att sjunga, dansa till musik, göra röresle till sång och lyssna till och öva på att göra egna rytmer.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Konkreta mål

Vi skall sjunga sånger med olika genre, rytm och språk. Leka lekar där sång gestaltas genom rörelser. Vi skall lära oss röra oss till rytmer i musik t ex genom röris och improvisation. Vi ska också lyssna på låtar och sedan genom att måla eller berätta förklara hur de låter.

Arbetssätt och metod

Sjunga namnsånger, enkla låtar såsom broder jakob eller blinka lilla stjärna i kanon, "nonsens" sånger och sånger i olika genre.
Leka sånglekar såsom en bonde i vår by.
Leka lekar där man rör sig i rytm med musiken såsom dansstopp och röris.
Måla med olika färger beroende på hur musiken låter


Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

Under lektionerna bedöms din förmåga :
- att delta vid gemensam sång
- att härma och hitta på egna rytmer och rörelser
- att på något sätt beskriva skillnad mellan olika musik

Dokumentation

Detta dokumenteras genom minnesanteckningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: