Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V 37-39 Unit 1, Homes

Skapad 2014-09-04 15:21 i Gärsnäs skola Simrishamn
Homes
Grundskola 5 Engelska
I det här kapitlet kommer du att läsa om hur andra bor och du ska kunna förklara hur du har det hemma hos dig.

Grammatiken som vi kommer att tala om handlar om skillnaden av användandet av A och AN...

I slutet av vecka 39 gör vi ett litet självtest för att se om vi tillsammans har klarat att uppnå målet för Unit 1:

Jag kan förstå och läsa minst en av texterna i unit 1.

Jag kan beskriva hur det ser ut hemma hos mig eller hos någon annan.

Jag förstår när någon beskriver för mig hur det ser ut i ett hem.

Jag vet när man ska använda a eller an framför ett substantiv.

Innehåll

Centralt innehåll

1. Homes
Where do you live?
I live in … It has got two rooms and kitchen. In our lounge we have a brown sofa and some black armchairs. In my room there are two lamps... osv.
The first house is a yellow house; the second...
Repetera a-an, there is, there are, have, has.
Ordningstal 1-10

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

MÅL och SYFTE

Mål för eleven att uppnå unit 1 Homes:
 Jag kan förstå och läsa minst en av texterna i unit
1.
 Jag kan beskriva hur det ser ut hemma hos mig
eller hos någon annan.
 Jag förstår när någon beskriver för mig hur det
ser ut i ett hem.
 Jag vet när man ska använda a eller an framför
ett substantiv.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Så här jobbar vi...

Här hittar du lättlästa texter i textboken samt handfasta och lättfattliga övningar i övningsboken som ska ge en bra grund till alla elever, oavsett lärstil och motivation. Här finns också basgrammatik och hörövningar.

 Texterna i textboken och övningarna i övningsboken ställer högre krav på elevens läsförståelse och skriftliga färdigheter. Dessa texter kan dock anpassas till de elever som har svårt med engelska genom att övningarna görs muntligt.

 Dessa texter och övningar är anpassade för de elever som jobbar snabbt, har lätt för engelska och vill ha utmaningar. Övningarna kan göras ganska självständigt och kräver ibland det lilla extra.

Måndagar lägger vi tonvikt på att lyssna och återberätta

Tisdagar är det grammatikdag

Fredagar skriver och talar vi.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: