Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: MatteBorgen 4A kap 1: Taluppfattning

Skapad 2014-09-04 16:40 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Pedagogisk planering för: Taluppfattning i MatteBorgen 4A.
Grundskola 4 – 6 Matematik
...

Innehåll

Mål för Kapitel 1: Taluppfattning

När du arbetat med det här kapitlet ska du:
- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10.000
- förstå vårt talsystem
- kunna ordna tal efter storlek
- kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

Ord och begrepp

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):
tal
siffra
talsort
tusental
hundratal
tiotal
ental
tallinje

Syfte och centralt innehåll utifrån Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta med:

- Matteborgen 

- Par- och klassdiskussioner

- EPA-modellen (Ensam, Par, Alla)

- Olika strategier - och jämföra varandras strategier

- Olika problemlösningsuppgifter

- Olika program på iPaden såsom Elevspel och Mattemästaren

- Tärningsspel

Bedömning

 Se matris nedan

Matriser

Ma
Matematik: MatteBorgen 4A kap 1: Taluppfattning

Kap. 1 - Taluppfattning

På väg att nå målet
Når målet
Når målet med god marginal
När du arbetat med det här kapitlet ska du:
- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10.000
- förstå vårt talsystem
- kunna ordna tal efter storlek
- Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: