Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skogen

Skapad 2014-09-06 11:27 i 0 Björndalsskolan Trollhättan
Grundskola 4 – 6 Fysik Biologi
Syftet med kapitlet är att du ska få lära dig mer om olika djur och växter som lever i skogen.

Innehåll

Konkretisering av målen (Dina mål)

Dina mål:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.
 • känna till namnen på träd, bär och svampar.
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.
 • känna till några rovdjur och bytesdjur.
 • veta vad människan använder skogen till.
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten.

Följande mål i ämnet fysik ligger till grund för arbetet

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Arbetsformer

Du kommer att få läsa fakta texter, jobba med arbetsuppgifter, lyssna till lärarledda genomgångar, diskutera och resonera. Se på kommer se strömmande media.

Under arbetsområdets gång kommer vi arbeta, självständigt arbete, arbete i par och grupp.

Viktiga begrepp under arbetes gång

allemansrätt, avverkning, barrskog, blandskog, bytesdjur, kolmila, lövskog, mycel, nationalpark, naturreservat, nedbrytningh, näringskedja, odlad skog, pålrot, rovdjur, ek, blandskog, rötter, urskog, årsring, svärmar, mylla, mulljord, nedbrytning, nationalpark, näringskedja, självdöd, sockernärning, pappersindustri, planterad skog, sågverk, virke, urskog, arbetsmyra, myrdrottning, myrstack, avverka, fridlyst, kalhygge, svärma och lav

Redovisningsform

Vi kommer att ha redovisningar på de olika delmomenten, såväl muntligt som skriftligt och ett prov samt en bedömningsmatris.

Matriser

Fy Bi
Skogen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Förmågan att använda begrepp
Du känner till några begrepp inom ämnet
Du kan använda några begrepp inom ämnet
Du förstår och kan använda begrepp i rätt sammanhang inom ämnet
Du kan använda dig av begreppen i olika sammanhang på ett korrekt sätt
Kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.
Du behöver mycket hjälp för att klara detta.
Du behöver lite hjälp för att klara detta .
Du klarar att redogöra själv för detta
Du kan redogöra för sammanhang själv samt visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar
Kunna förklara vad som menas med allemansrätt
Du behöver mycket hjälp för att göra detta.
Du kan med lite hjälp förklara/redogöra för detta.
Du klarar att redogöra själv för detta
Du kan redogöra för sammanhang själv samt visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar
Kunna ge exempwel på näringskedjor i skogen
Du behöver mycket hjälp för att klara detta.
Du behöver lite hjälp för att klara detta .
Du klarar att redogöra själv för detta
Du kan själv ge flera exempel på detta
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: