Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruera, bygga och beskriva

Skapad 2014-09-06 17:32 i Östra skolan Falun
Grundskola 4 Teknik
Att konstruera och bygga är en viktig del inom tekniken. Det behövs inga avancerade material eller tekniker, utan mycket går att lära sig och pröva på med det vi har i vardagen.

Innehåll

Syfte

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • arbeta och samarbeta enskilt och i grupp.
 • bygga konstruktioner i olika material.
 • lära dig nya begrepp
 • arbeta vidare med frågor om vad som kan förbättras i konstruktionen 
 • göra hypoteser, dokumentera, skissa och utvärdera

 

Bedömning


Du blir bedömd på hur du:

 • talar om tekniska lösningar i vardagen
 • på olika sätt kan beskriva och förklara olika tekniska lösningar samt delar i en teknisk lösning samverkar
 • beskriva och ge exempel på hållfasta konstruktioner
 • konstruerar, förändrar och förbättrar
 • dokumenterar med skisser ,modeller...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: