Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gaming /English 8

Skapad 2014-09-07 10:50 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
Whats's your game? Racing, action, sports RPG or sim? Or, do you prefer board games? Playing games is an old human pastime. Backgammon has been played for more than 3000 years.

Innehåll

Mål

Genom ämnet "Gaming" tränar vi på att:

 • läsa och förstå texter
 • samtala om och diskutera spelande
 • skriva egna reflektioner
 • träna på att utforma och förstå instruktioner och beskrivningar

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.

Arbetets innehåll

 • Vi läser olika texter om dataspel och sällskapsspel.
 • Vi diskuterar fördelar och nackdelar med dataspelande (i grupper).
 • Vi skriver egna reflektioner utifrån texterna. 
 • Vi utformar egna enklare sällskapsspel som vi spelar på engelska. x

Matriser

En
Visad kunskap Gaming

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera sig
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Redogöra, diskutera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: