Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter på hösten

Skapad 2014-09-07 11:55 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 2 – 3 Musik NO (år 1-3)
Vad kännetecknar egentligen ett bär? Har mossor rötter? Varför tappar lövträdet sina blad men inte barrträden? Hur lever de större djuren i skogen och hur förbereder de sig för att klara vintern? Vad är en näringskedja?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Förväntade kunskaper

 • Kunna känna igen och veta lite mer om några av våra vanligaste bär. 
 • Kunna namnge och berätta något om de vanligaste svenska däggdjuren.
 • Kunna rita och berätta om den näringskedja som däggdjuren är med i. Vem äter vem?
 • Kunna känna igen våra vanligaste träd och veta något om hur de förökar sig, var de växer och hur de gör för att överleva vintern.
 • Kunna känna igen några vanliga mossor och lavar och något om hur de växer och förökar sig.
 • Kunna sortera olika svampar och veta hur de växer och förökar sig. ( 3:an)
 • Kunna undersöka olika växter, dokumentera detta för att ha som underlag i diskussioner.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Undervisningsformer

Vi kommer att arbeta med detta tema genom att:

 • Göra undersökningar i omgivningarna kring skolan.
 • Dokumentera våra undersökningar både med foto, teckningar och text 
 • Titta på film.
 • Söka fakta i böcker och på internet.
 • Arbeta både enskilt och i grupp.
 • Läsa olika skönlitterära texter om olika växter och djur.
 • Sjunga visor om hösten och om djur.

Bedömning

Du kommer att i grupp få göra en faktaberättelse på IPad om ett däggdjur som du får redovisa för de yngre eleverna.

Du kommer under arbetets gång få visa att du kan göra enklare undersökningar i naturen och att du kan dokumentera och diskutera kring dina undersökningar.

Du kommer att få vara med om en frågesport, där du kan visa vad du kan om de olika djuren och växterna som vi har arbetat med.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: