Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik "Tal" Årskurs 9 Rudanskolan 2014

Skapad 2014-09-07 14:03 i Pysslingen Skolor Rudanskolan Pysslingen
En grundmall att använda när ni gör era egna PP:er. Kopiera denna mall och skriv därefter in det som ska vara i PP.
Grundskola 9 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisning i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål med ämnesområdet:
När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • sortera tal i olika talmängder
 • faktorisera tal
 • räkna med negativa tal
 • räkna med potenser
 • förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal
 • kunna använda dig av Pythagoras sats

Centrala begrepp som tas upp inom ämnesområdet:

 • Talmängder, Naturliga tal, Hela tal, Rationella tal, Irrationella tal, Reella tal, Primtal, Sammansatta tal, Primfaktorer, Faktorträd, Negativa tal, Kvadrattal, Kvadratrot, Pytagoras sats, Katet, Hypotenusa.

Undervisning

Vi arbetar med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet. Vi kommer att arbeta direkt i våra arbetshäften med specifika uppgifter för varje lektionstillfälle. Uppgifterna kommer att vara hämtade ur nya ”Matte Direkt” år 9.

Bedömning

 

Bedömningen sker via ett prov på E-nivå.
Terminen kommer sen avslutas med ett prov på samtliga ämnesområden som vi gått igenom, där det finns möjlighet att nå de högre betygen. (Liknande de Nationella proven som ligger under våren i åk 9)

Formativ bedömning kommer ske fortlöpande vid varje undervisningstillfälle. Under lektionerna får eleven även chansen att muntligt visa sina kunskaper inom ämnet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: