Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation ht 2014

Skapad 2014-09-08 08:35 i Centrumskolan Halmstad
En terminsöversikt av ämnet kommunikation för en åk 9
Grundsärskola 9 Estetisk verksamhet
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ko
  Syfte samspela med andra,
 • Ko
  Syfte tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • Ko
  Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ko   9
  Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
 • Ko   9
  Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
 • Ko   9
  Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
 • Ko   9
  Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
 • Ko   9
  Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
 • Ko   9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ko  1-9
  Samspela, tala och samtala .
 • Ko  1-9
  Samspela, tala och samtala Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
 • Ko  1-9
  Tolka och förstå Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Ko  1-9
  Informationssökning Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.

Hur ska eleven lära?

Vi ska arbeta med grammatik, såsom komparera adjektiv (t ex stor, större, störst), possessiva pronomen (t ex min, din), prepositioner (t ex på, i, bakom), homonymer (lika stavning-lika uttal-olika betydelse), homofoner (olika stavning-lika uttal-olika betydelse).

Vi ska arbeta med strukturerade bildsamtal.

Vi ska arbeta med att leta efter information i texter och på internet.

Vi ska skriva längre texter (2-3 meningar) till bilder, med stöd av givna ord.

Bedömning;Vad ska bedömas?

Eleven ska delta i arbetet med grammatiken.

Eleven ska delta i strukturerade bildsamtal.

Eleven ska delta i informationssökningen i texter och på internet.

Eleven ska delta i skrivandet av längre texter.

Hur ska det bedömas?

Genom avcheckning under våra arbeta-tillsammans-pass och på arbeta-själv-passen.

När ska det bedömas?

Kontinuerligt under terminen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: