Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild ht -14 Konsthistoria/Måla

Skapad 2014-09-08 09:58 i Rödsleskolan Oskarshamn
Måla en egen bild men med en speciell konststil.
Grundskola 7 – 9 Bild
Måla en egen bild på din bildmapp, men måla med en speciell konststil.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Genomgång av uppgiften. Eleverna får en arbetsbeskrivning.

1. Vi ser film som handlar om Claude Monet (och Vincent van Gogh).

2. Läraren visar en powerpointpresentation, och berättar om 6 olika konststilar. Grottkonst, egyptisk gravkonst, Japanska träsnitt, Impressionism och Surrealism. Eleverna gör anteckningar och läraren visar bildexempel.

3. Eleven bestämmer sig för vilken av konststilarna som hen vill använda när hen målar sin bild på bildmappen.

4. Börja skissa och måla på bildmappen.

5. Eleverna svara på utvärderingsfrågor i sina skrivhäften.

 

Visa vad du lärt dig

Lämna in din färdiga bild + utvärdering för bedömning.

 

Avsnitt 5

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser

Bl
Bild åk 7-9

Skapa bilder på en årskursanpassad nivå.
Du påbörjar arbetet med att skapa bilder.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett delvis fungerande sätt.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett fungerande och varierat sätt.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
Använda material, tekniker och verktyg på en årskursanpassad nivå.
Du prövar att använda vissa material, tekniker och verktyg.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner. Du prövar hur materialen kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem. Du prövar och omprövar hur materialen kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem på ett självständigt och idérikt sätt. Du prövar och omprövar systematiskt hur materialen kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Utveckla idéer på en årskursanpassad nivå.
Genom lärarstöd får du idéer.
Du inspireras av andras arbeten och kan utifrån dem bidra till att utveckla idéer.
Du inspireras av andras arbeten och kan utifrån dem delvis utveckla egna idéer.
Du inspireras av andras arbeten och kan utifrån dem utveckla egna idéer.
Använda ämnesspecifika ord och begrepp.
Du använder enstaka ord och begrepp.
Du förstår och använder till viss del ord och begrepp för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder till stor del ord och begrepp för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder ord och begrepp på ett naturligt sätt för att beskriva och förklara.
Kommunicera med bilder på en årskursanpassad nivå.
Du skapar en bild där budskapet behöver förklaras för att bli tydligt.
Du har en tanke med bilden där budskapet delvis framgår för betraktaren.
Du har en tanke med bilden som gör att budskapet framgår för betraktaren.
Du har en tanke med bilden som gör att budskapet tydligt framgår för betraktaren.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: