Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Happy year 7 - Let's talk animals.

Skapad 2014-09-08 13:22 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi kommer att arbeta med avsnittet Let's talk animals. Arbetet kommer att bygga på olika texter och övningar som kommer att bearbets muntligt och skriftligt. Tre olika förmågor kommer att bedömas: läsa, skriva och tala.
Grundskola 7 Engelska
...

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Genom undervisningen i engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- förstå och tolka innehållet i olika slags texter.

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

 

 

Arbetssätt och undervisning

Textstudier som handlar om djur

Läsförståelseuppgift

Du kommer att läsa olika texter som finns i avsnittet Let's talk animals och även jobba med tillhörande övningar i övningsboken. Vidare kommer du att få redovisa  om ett djur/husdjur som du har valt själv, både muntligt och skriftligt.Du kommer även att läsa en text och svara på tillhörande frågor.

Vecka 37

Startar upp e-läromedel och varje elev får ett inlogg. Vi går igenom arbetsområdet tillsammans. Get started. Warm up activity.

Vecka 38

Vi lyssnar och läser första texten Let's talk animals. Vi går igenom wordlist. Arbetar med Let's practice på samma text. 

Vi läser och lyssnar på It's a cat's life. Vi går igenom wordlist. Arbetar med Let's practice på samma text.

Läxa till Torsdag v.39: Text It's a cat's life, glosor, översätta, förstå.

Vecka 40

Vi arbetar med en sång - Animal song - Jungle rock. Gör lucktest, arbetar med glosorna och övningar.

Vi spelar memory och lär oss fler djur.

Vi arbetar med en muntlig uppgift där eleverna får en tidningsrubrik och i grupper ska komma på en händelseförlopp på engelska.

Läxförhör på It's a cat's life.

Vi börjar arbeta med den presentation ni ska hålla om ett djur.

Vecka 41

Arbetar med presentationen. 

Vecka 42

Arbetar med presentationen

Torsdag: Redovisning och inlämning

 

 

Visa vad du lärt dig

Muntlig redovisning om ett djur

Lämna in en text om ditt djur (som bygger på den muntliga redovisningen)

Läsförståelseuppgift

 

Bedömning

Matriser

En
Kunskapskrav engelska

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: