Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val och demokrati Ht- 2014

Skapad 2014-09-08 15:28 i Unnerödsskolan Uddevalla
Om demokrati och valet 2014
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Inför valet den 14 september kommer vi lära oss om skillnaden mellan demokrati och diktatur. Vi kommer titta lite närmre på våra idag största partier i Sverige och hur ett val i Sverige kan gå till.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 •  Utvecklar en tilltro till sin egen förmåga att påverka och en vilja att hävda demokratiska värden samt blir förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i ett demokratiskt samhälle
 •  Utvecklar respekt för andra människors ställningstaganden men uppmärksammar och tar avstånd från sådana som innebär förtryck och kränkningar
 •  Utvecklar förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och handlingar
 •  Förstår centrala begrepp som gör det möjligt att på ett självständigt sätt söka, bilda och använda kunskap om samhällsfrågor
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Det här ska jag kunna

 • förklara begreppen demokrati, diktatur, yttrandefrihet
 • känna till grundläggande faktorer i ett politiskt parti såsom partinamn, ledare, symbol och sakfrågor
 • beskriva hur ett val går till
 • veta hur vi använder demokrati i skolan

Så här kommer vi arbeta

På lektionerna kommer vi att:

 • se filmavsnitt ur serien UR, Vem bestämmer
 • samtala och diskutera
 • bilda och presentera egna partier i mindre grupper med partinamn, symbol, ledare och affisch
 • delta i ett mindre val och en valvaka 
 • ha klassråd, elevråd (pågår hela läsåret)

Så här visar jag att jag kan

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i grupparbete och samtal
 • lyssna, tänka egna tankar och göra egna ställningstaganden
 • delta i klassens val och valvaka
 • använda begreppen demokrati, diktatur och yttrandefrihet på ett fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: