Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk, år 5

Skapad 2014-09-08 15:33 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Det här arbetsområdet skall ge eleverna en insikt i skillnader och likheter mellan de nordiska språken samt förståelse för låneord i svenska språket.
Grundskola 5 Svenska
...

Innehåll

Syfte och mål

Syftet är att eleverna ska få bekanta sig med de nordiska grannspråken samt de officiella minoritetsspråken.

Målet är att eleverna efter avslutat arbete ska känna till likheter och skillnader mellan de nordisk språken. De ska känna till några vanliga ord samt kännetecknande ord och begrepp. Skillnader i användandet av låneord samt skapandet av egna ord för nya företeelser.

Kopplingar till läroplan

  • Sv  4-6
    Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  • Sv  4-6
    Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Innehåll och arbetsformer

Vi kommer att läsa och lyssna på korta texter på de olika språken. Vi kommer diskutera hur vi förstår de olika språken. Koppla minoritetsspråk till regioner samt övriga världen.

Vi kommer att att diskutera låneord, hur och varför och dess betydelse för det svenska språket och historia.

Bedömning och dokumentation

En självskattning av svårigheterna att förstå och göra sig förstådd i Norden.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: