Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Svenska i årskurs 3 ht 14

Skapad 2014-09-08 18:51 i Varekils skola Orust kommun
Tillsammans ska vi förbättra vår läsförståelse genom att lära oss använda olika lässtrategier från "En läsande klass". Vi ska utveckla hur vi skriver och lära oss mer om språkets form och texters innehåll genom att skriva e-böcker. Vi kommer också att läsa högt och tyst varje dag och träna på grammatik och stavning i våra arbetsböcker. Varje vecka kommer alla elever ha ett kapitel i läxa ur sin läsebok.
Grundskola 3 Svenska
Den här terminen ska du få lyssna på spännande sagor och arbeta med roliga texter. Du kommer att skriva egna böcker på din iPad och lära dig att stava bättre.

Du kommer att lära dig många nya ord och skrivregler.

Du kommer att få fem nya vänner i Spågumman, Detektiven, Reportern, Konstnären och Cowboyen. Tillsammans kommer ni att öka din läsförståelse och göra dig till en ännu bättre läsare.

Innehåll

Ämne/arbetsområde:

Detta ska ämnet/arbetsområdet behandla utifrån det centrala innehållet i kursplanerna samt till läroplanens övergripande mål och riktlinjer. (Ett arbetsområde kan innehålla flera ämnen.)

 • Eleven läser för upplevelse, lärande och förståelse
 • Drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen
 • Ha förmåga att läsa mellan raderna
 • Läsa med flyt och betoning
 • Högläsning och tystläsning

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Vi kommer att bedöma elevens förmåga att:

 • Arbeta aktivt med sin läsning
 • Läsa olika typer av texter
 • Att förstå olika texters budskap
 • Träna regelbundet
 • Läsa både högt och tyst
 • Läsa och utföra instruktioner
 • Skriva enkla faktatexter
 • Skriva längre skönlitterära texter

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisning / metod ( En kortfattad beskrivning om hur vi ska arbeta.)

 • Presentera böcker i klassrummet och skolbiblioteket på ett inbjudande sätt
 • Läsläxa varje vecka i ABC-klubben
 • Arbeta i arbetsboken
 • Skriva läslogg och bokrecensioner
 • Skapa en förförståelse inför en text
 • Bearbeta texter på olika sätt tillsammans och självständigt.
 • Se skillnader eller likheter mellan texter
 • Högläsning och tystläsning.
 • Skriva e-böcker

Matriser

Sv

Ämnesmatris svenska 1-3

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Läsa
Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Läsförståelse
Du kan förstå ganska bra vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt om vad du tycker är viktigt i texten.
Diskutera texter
Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt. Du jämför det med något du själv varit med om.
Skriva
Du kan skriva enkla texter på dator och med en handstil som går att läsa.
Stavning
Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till.
Skrivregler
Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken.
Skriva berättelser
Du kan skriva berättelser med tydlig början, handling och slut.
Informationssökning
Du kan söka information från en källa som någon visar dig. Du kan skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen.
Använda begrepp
Du kan använda faktaord som hör ihop med det du skriver om. Du skriver så att det är tydligt vad texten handlar om.
Använda bilder
Du kan använda bilder till texten för att tydligare förklara det du skriver om.
Utvecka texter
Du kan ge enkla omdömen om dina och andras texter med hjälp av frågor. Du gör dina texter bättre med hjälp av omdömen.
Samtala
Du kan prata med andra om saker som du känner till. Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker.
Tala
Du kan berätta om saker som händer i vardagen så att det är lätt för den som lyssnar att förstå.
Muntliga instruktioner
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: