Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Sannolikhet och statistik åk 5

Skapad 2014-09-08 19:06 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att jobba med tabeller, diagram, kombinatorik, och sannolikhet.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att arbeta enskilt, i liten och i stor grupp. 

I stor grupp kommer vi att tillsammans arbeta med olika begrepp, som du sedan får fortsätta att öva på i mindre grupp och enskilt.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

Kommunikation: Hur väl du;
- kan kommunicera dina tankar med ord, bild, tabeller, grafer m.m.
- visar din uträkning, förklaring och svar.
- visar din disposition.
- tydlighet vid uträkningar.


Begrepp: Hur väl du kan;
- använda dig av matematiska begrepp.
- skriva, läsa och räkna .
- avläsa tabeller, och olika sorters diagram.
- att du har förståelse för medelvärde och median.

- Att du har förståelse för sannolikhetsbegreppet och har arbetat med det.

-Att du kan lösa enkla ekvationer.

 

Metod:Hur väl du kan använda dig av olika matematiska metoder;
-Du kan göra och använda dig av frekvenstabeller.

-Du kan göra och använda dig av stapel,linje och cirkeldiagram.

- Du kan lösa uppgifter där du behöver kunna läsa av tabeller och diagram.

Resonemang: Hur väl du kan föra och följa matematiska resonemang, t.ex hur du frågar och resonerar med dig själv och andra för att lösa ett problem eller en uppgift.

Problemlösning: Hur väl du kan och på vilket sätt som du löser problemuppgifter.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer att arbeta under presentationer, och eget arbete.

Matriser

Ma

Kommunikation
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska ut- trycksformer med viss anpassning till sammanhanget
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
Metod
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin- uppgifter inom aritmetik, algebra,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: