Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP svenska år 2 lå 20/21

Skapad 2014-09-08 20:26 i Högastensskolan Helsingborg
LPP baserad på Lgr 11 och med "Nya språket lyfter" som bedömningsmatris.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

Syfte med ämnet

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

I årskurs 1-3 .

Undervisning

Vi kommer att jobba med

lekar som tränar språklig medvetenhet,

bokstavsarbete (träna på att skriva bokstäverna),

alfabetisk ordning,

läsa och bli bekant med olika texter,

läsa och förstå en skriftlig instruktion

tyst läsning 

högläsning,

läsförståelse (återberätta texter, läsuppdrag),

olika lässpel

läsläxa

veta skillnaden mellan ord och mening,

mellanrum mellan orden,

språkets struktur (stor och liten bokstav, punkt, frågetecken, utropstecken och stavningsregler),

skriva meningar,

skriva enklare texter (berättelser, faktatexter och dikter),

dramatisering av texter.

lyssna och förstå en muntlig instruktion

hitta på och berätta en berättelse

beskriva ett föremål

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att jobba

inomhus och utomhus

enskilt och i grupp

med digitala verktyg

med läseboken Diamantjakten

med de olika lässtrategierna

med att skriva texter inom olika genrer; sagor, faktatexter, infolappar, blogg, brev

att läsa högt, enskilt och i grupp

att diskutera och reflektera

Bedömning

Bedömning efter Läsutvecklingsschemat i Bedömningsmatriser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv SvA
Nya språket lyfter

LÄSA OCH SKRIVA

Avstämning:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
A (a:1-4)
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet)
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig
Jag känner igen en del ord när jag läser
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg
B (b:1-4)
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning)
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text
Jag kan skriva ord och korta texter
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text
C (c:1-4)
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar)
Jag läser för att uppleva och lära
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
----
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter

TALA OCH SAMTALA

Avstämning A-D:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Tala/samtala
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar
Tala/samtala
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: