Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal

Skapad 2014-09-09 08:34 i Frödingskolan Karlstad
Storleksordna decimaltal Multiplikation och division med 10, 1000 och 1000
Grundskola 6 Matematik
...

Innehåll

Övergripade mål och läroplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Konkretiserade mål för eleverna

Du ska kunna:

 • förstå vad som menas med ett decimaltal
 • storleksordna decimaltal
 • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • räkna med överslagsräkning
 • räkna med kort division

Arbetssätt - undervisningens innehåll

Du kommer att få:

 • arbeta i par och enskilt
 • undervisning i helklass och enskilt
 • läxor

Bedömning och ev. matriser

Vi kommer genom att följa dina aktiviteter under genomgångar, hur du löser uppgifter i boken samt lyckas med diagnosen.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • lösa uppgifter
 • välja en bra metod
 • förklara och resonera 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: