Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English - vecka 36-42/ tala & skriva

Skapad 2014-09-09 12:36 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Engelska
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna skapa en text med ett tydligt budskap där du arbetar med glosor, uttryck, begrepp och meningsbyggnad. Du ska även kunna uttrycka dig med hjälp av detta så att ditt språk blir begripligt för en engelskspråkig person.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Innehåll

Vi ska arbeta med att skapa egna texter (jobba med meningsbyggnad och stavning) , prata i grupp och hitta sätt att uttrycka sig när de engelska orden inte räcker till.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Genomförande

Arbetet pågår under v.36-42. Du kommer att få skapa texter, arbeta med ordböcker, läsa, prata och redovisa högt.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom skrift på läxförhör, din förmåga när du arbetar med egenproducerade texter samt ditt deltagande i samtal och muntliga redovisningar.

Matriser

En
Engelska

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att skriva och tala
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: