Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Tyska åk 9, Im Hotel

Skapad 2014-09-09 13:23 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Konkretisering

Du ska lära dig ord och uttryck för att kunna boka, checka in och bo på hotell. 
Du ska kunna skriva ett mail till ett tyskt hotell och boka rum.
Du ska kunna checka in på tyska i en hotellreception och kunna ställa till situationen relevanta frågor om t.ex. frukost.

Undervisning

På lektionerna läser och skapar vi dialoger som kan förekomma på hotell. Vi pratar om olika inledningar och avslutningar på mail och brev samt hur man ska anpassa sitt språk i dessa fall. Vi övar på att boka hotellrum via mail.

Bedömning

Det som bedöms är din muntliga förmåga att interagera (i dialoger och samtal) samt din skriftliga förmåga att skriva mail.

Matriser

M2
PP Tyska åk 9, Im Hotel

Når ännu inte målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Muntlig interaktion (vid dialoger)
Du har ett för magert ordförråd för att kunna medverka i en dialog eller svarar enbart med enstaka ord. Du tar inga egna initiativ i dialogen.
Du kan både besvara och till viss del även ställa frågor på ett enkelt och begripligt sätt. Du kan i de flesta fall interagera med någon annan.
Du kan både besvara och ställa frågor på ett enkelt och relativt tydligt sätt. Du kan interagera med någon annan med hjälp av ett ganska rikt ordförråd.
Du kan både besvara och ställa frågor på ett enkelt och tydligt sätt. Du interagerar med andra på ett säkert och tydligt sätt med hjälp av ett rikare ordförråd som är anpassat till syfte, mottagare och situation.
Muntlig presentation i grupp - innehåll
Du deltar knappt i presentationen.
Du uttrycker dig ganska i kortfattade repliker. Du är aktiv i större delen av presentationen.
Du uttrycker dig emellanåt med längre repliker. Du är aktiv i hela presentationen.
Du uttrycker dig med flertalet längre repliker. Du är mycket aktiv i hela presentationen.
Muntlig presentation i grupp - språk
Du uttrycker dina repliker mycket otydligt.
Ditt språk mycket enkelt och delvis osäkert (felböjda verb, inte rätt ordföljd etc.)
Ditt språk är enkelt och till viss del säkert. Du kan visa någon variation i fraser, uttryck och meningsbyggnad.
Ditt språk är enkelt och mycket säkert och tydligt. Du visar variation i fraser, uttryck och meningsbyggnad.
Skriftlig interaktion (t.ex. brev, mail)
Du kan inte eller har svårt för att uttrycka dig begripligt.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Kort läsförståelse - ett mail med hotellbokning
Du förstår inte det huvudsakliga innehållet i mailet.
Du förstår större delen av mailet.
Du förstår så gott som allt i mailet.
---
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: