Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk. 9: Valet - partier och styrelseskick

Skapad 2014-09-09 13:30 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Centralt innehåll

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Konkretiserade mål

Du ska utifrån kunskaper om ett parti och hur olika partier resonerar i olika frågor visa följande:

 • att du kan använda ord och begrepp rätt (kunskaper). 
 • att du kan visa och motivera åsikter.
 • att du kan söka argument och resonera utifrån dem.

Undervisningen

I samhällskunskapen arbetar vi med främst två avsnitt - hur ett val går till och hur Sverige styrs. Eleverna jobbar med text och tillhörande frågor samt lärargenomgångar, uppgifter baserade på att själva leta på nätet, att sammanställa fakta, att hitta argument och resonera.

Bedömning


Matriser

Sh
Bedömningsmatris

Samhällskunskap

Fakta om ett parti, vilka åsikter du har om det och hur du resonerar kring vilka argument partier har i olika frågor.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Resonemang och argument
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: