Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2014-09-09 13:45 i 0 Lyrfågelskolan Trollhättan
Vi lära oss mer om rymden och spännaden saker som hör till.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi lär oss mer om rymden och olika saker som hör rymden till.

Du samlar ditt arbete i en rymdbok.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

                                            
 Att lyssna på andra och delta i samtal

 Att läsa faktatexter om något i rymden

Att skriva egna texter

Att framställa egna bilder och modeller

Kopplingar till läroplan

  • NO
    Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Bedömning - vad och hur

Förmåga att:

- skriva en text om något i rymden

- lyssna och delta i samtal

- berätta med egna ord något om det vi lärt oss i arbetet om rymden

- presentera bilder och modeller

Kopplingar till läroplan

  • NO   3
    Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Undervisning och arbetsformer

Kommer att:

- läsa och lyssna till olika texter om rymden

- skriva texter

- se på film

- rita och skapa bilder och modeller av rymden


Kopplingar till läroplan

  • NO  1-3
    Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: