Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO årkurs 2

Skapad 2014-09-09 14:30 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
...

Innehåll

Syften utifrån Lgr11

 

Centralt innehåll utifrån Lgr11

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Undervisningens innehåll: Beskrivning av hur vi arbetar

Innehåll

Rymden
*Jorden, solens och månens rörelser i förhållande till varandra
*Månens olika faser
*Hur årsväxlingar i naturen sker

Vatten
*Vattnets olika former: fast, flytande och gas
*Övergångar mellan faserna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning

Miljö
*Materials egenskaper och hur föremål kan sorteras efter egenskaper och utseenden
*Vilka material vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras
*Nedbrytningsprocessen hos olika material

 

Kunskapskrav (avsedd för åk 3)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Bedömning

Bedömning

*Visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra
*Kan beskriva vattnets kretslopp och olika faser
*Kan berätta vad några vardagliga material är tillverkade av och hur de kan källsorteras
*Känna till nedbrytningsprocessen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: