Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - höstterminen - åk 9

Skapad 2014-09-09 15:37 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Fokusområden höstterminen:  Multiplikationstabellerna  Uppställningar  Decimaltal och avrundning  Ekvationer  Procent  Sannolikhet  Negativatal och räkneregler  Potenser
Grundskola 9 Matematik
...

Innehåll

Matematik - höstterminen - åk 9

Matriser

Ma
Matematik - höstterminen - åk 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntligt
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Procent
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, sannolikhet samt statistik med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, sannolikhet samt statistik med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, sannolikhet samt statistik med mycket gott resultat.
Negativa tal och potenser
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder (regler) med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom negativa tal, med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder (regler) med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom negativa tal med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder (regler) med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom negativa tal med mycket gott resultat.
Ekvationer
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

Avprickning på multiplikationstabellerna, uppställningar, decimaltal och avrundning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Multiplikationstabellerna
Har svårigheter med flera tabeller.
Kan de flesta tabellerna. Har problem med delar av någon tabell.
Kan samtliga tabeller som ett rinnande vatten.
Uppställningar
Kan utföra uppställningar med addition och subtraktion, mee både heltal och decimaltal.
Kan utföra uppställningar med alla fyra räknesätt, då talen är heltal vid multiplikation och division.
Kan utföra uppställningar med alla fyra räknesätt, med både heltal och decimaltal.
Decimaltal
Behärskar till viss del att utföra beräkningar med decimaltal och kan till viss del särskilda tiondelar, hundradelar etc. (ex. 14,69+3,7)
Behärskar med god säkerhet att utföra beräkningar med decimaltal och kan särskilja tiondelar, hundradelar etc. (ex. 14,69-3,5 kontra 14,69-3,05)
Avrundning
Behärkar inte att avrunda.
Behärskar till viss del att avrunda, men behöver träna mer för att bli helt säker.
Behärskar med stor säkerhet att avrunda alla sorters tal vi har arbetat med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: