Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svampar, åk 2 v.37-39

Skapad 2014-09-09 19:04 i Bruksskolan Munkedal
De kommande veckorna ska vi lära oss något om svampar. Det kommer att bli spännande!
Grundskola 2 Biologi Svenska
...

Innehåll

Inledning och syfte

Under våra naturlektioner kommer vi under september månad att gå till skogen. Där ska vi plocka svampar som vi undersöker, sorterar och grupperar både utom- och inomhus.. Några få kommer vi att namnge. Vi kommer att lära oss namnnen på svampens delar och undersöka skillnader mellan skivling, rörsvamp, fingersvamp, buksvamp och taggsvamp samt lära oss några svampar som går att äta och några som är giftiga.

Vi kommer också att lära oss hur svampar fortplantas och om deras mycel.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Mål:

Målet med undervisningen är att 

 • uppleva mångfalden i naturen.
 • läsa och skriva faktatexter om svampen. 
 • lära oss svampens olika delar. 
 • kunna se skillnad på skivling, rörsvamp och taggsvamp.  
 • känna till våra vanligaste ätliga och giftiga svampar.
 • veta något om svampars fortplantning

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta i klassen:

 • Vi ser på de olika svampgrupperna på Google
 • Vi gör fältstudier där vi grupperar de svampar vi hittar samt studerar svampens olika delar.
 • Vi gör experiment för att se svampars sporer.
 • Vi läser om svampar.
 • Vi skriver och ritar i vår naturbok.
 • Vi spelar spel.
 • Varje elev får redovisa sitt arbete om en svamp inför en eller flera elever. 

Kunskapskrav åk 3:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • Bi   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • Bi   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • Bi   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga genom att du:

 • utför fältstudier, söker efter och plockar svamp.
 • undersöker för att se skillnader och gruppera skivlingar, rörsvamp och taggsvamp.
 • benämner två av svampens olika delar.
 • redogör för klassen om svampen du ritat och skrivit om.
 • kan ge exempel på två svampar som är ätliga och två giftiga.

 • skriver om sporer och mycel.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: