Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Fysik Kemi åk 5 ht 14 - Energi och miljö

Skapad 2014-09-11 17:09 i 0 Åsaka skola Trollhättan
Denna PP behandlar området energi och miljö. Det är en fortsättning på tidigare arbete om väder, temperatur och klimat.
Grundskola 5 Teknik Kemi Fysik
Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte (Lgr-11)

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

Centralt innehåll (Lgr-11)

Kunskapskrav (Lgr-11)

 

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att:

 • du får kunskap om olika energikällor
 • du får förståelse för energianvändningen 
 • du ska bli förtrogen med vår miljö och vad som påverkar den positivt och negativt

Undervisning

Detta ska du få undervisning om: (vad)

 • olika energier: värme-, läges- och rörelseenergi
 • förnybara energier: sol-,vind-, vatten- och biobränsle. Icke förnybara - kärnkraft och fossila bränslen
 • sophantering
 • miljöpåverkningar och hållbar utveckling
 • vind- och vattenkraftverk
 • växthuseffekten
 • fotosyntesen och förbränning 
 • några centrala begrepp är: klimatförändringar, atmosfär, biobränsle, ekosystem, energibärare, energiprincipen, fotosyntes, kretslopp, kärnkraft, växthuseffekt, koldioxid, kolhydrater och syre.

 

Arbetssätt och genomförande

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: (hur) 

 • gemensamma genomgångar
 • titta på energi- och miljöfilmer
 • rika möjligheter att experimentera och forska i ämnet
 • mycket uteaktiviteter med olika innehåll, t.ex. lek och utforskning 
 • kreativt skapande, bl.a. göra en "solugn" och ett "citronbatteri"
 • arbeta i övningsboken och med olika stenciler
 • rita, skriva och berätta om egna reflektioner och slutsatser utifrån gemensamma aktiviteter 
 • genomföra en test/prov i ämnet
 • utvärdera i samtal och diskussion, enskilt och i helklass
 • samtala och redovisa i grupp 

 • använda material från Naturskyddsföreningen, "Energifallet"
 • göra en Energibok

Bedömning

Detta ska bedömas utifrån dina förutsättningar: 

 • din förmåga att arbeta kring materialet "Energifallet", ställa hypoteser och din samarbetsförmåga med energiboken
 • din förmåga att beskriva och ge exempel på de olika energierna
 • din förmåga att göra observationer/jämförelser om energiformers för- och nackdelar
 • din fakta- och färdighetskunskap om olika miljöpåverkningar och om energiprincipen
 • din förståelse och förtrogenhet med fotosyntesen och förbränning
 • din förmåga att dokumentera dina kunskaper och ta ett personligt ansvar i gruppuppgifter
 • din förmåga att använda de centrala begreppen i ämnet

Hur bedömningen ska gå till: 

 • genom kontinuerliga och reflekterande diskussioner, enskilt och i grupp
 • med skriftliga arbeten/uppgifter
 • genom samtal med- och muntlig redovisning för lärare/klass i en trygg miljö
 • genom observationer och dokumentation
 • med samtal / diskussion i dina undersökningar och i arbetet i grupp, samt enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Fy  C 6
 • Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: