👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik och trafikregler

Skapad 2014-09-15 11:30 i Simrislundsskolan Simrishamn
Arbete med trafik och trafikregler år 2-3
Grundskola 1 – 3 Samhällskunskap Svenska
Ni ska få lära er om viktiga trafikregler och hur det egna beteendet kan minska riskerna i trafiken.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

 • Vi lär oss viktiga trafikregler och varför man måste ha lagar och regler
 • Vi lär oss om hur viktigt vårt eget beteende är i trafiken när vi går, cyklar och är ute i mörker
 • vi ska lära oss några trafikmärken 

Hur ska jag arbeta?

 • vi lär oss fakta genom filmer i serien "Gatsmart" och genom texter vi läser tillsammans
 • vi diskuterar vår trafik i närmiljön och hur vi ska bete oss för att minska riskerna i trafiken
 • vi går ut i skolans närmiljö och diskuterar trafikregler och märken
 • vi ritar vår skolväg
 • vi färglägger trafikmärken
 • vi arbetar enskilt och i grupp

 

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

 • de viktigaste trafikreglerna och skyltarna
 • veta hur jag ska bete mig för att minska riskerna i trafiken då jag går, cyklar och är ute i mörker
Detta visar jag genom att:

 • jag kan rita några av de viktigaste trafikskyltarna
 • jag kan genom vår promenad i vår närmiljö visa och berätta vad jag ska tänka på för min säkerhet
 • deltar aktivt i  klassens diskussioner om hur vi ska bete oss i trafiken

 Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3