Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp matematik år 6 ht 16

Skapad 2014-09-16 07:29 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Lokal pedagogisk planering för år 6 ht 16 i matematik. Delar som ingår är decimaltal, procent, sannolikhet och geometri.
Grundskola 6 Matematik

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Mål 1: Decimaltal

Vilket innebär:

Att jag är förstår vad som menas med ett decimaltal.
Att jag kan storleksordna decimaltal.
Att jag kan multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.
Att jag kan räkna med överslagsräkning.
Att jag kan räkna med kort division.
Att jag kan förklara matteord som hela tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal och decimaltecken.

Vi ska använda följande för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar muntligt och skriftligt att den förstår vad ett decimaltal är.
Att eleven kan storleksordna decimaltal.
Att eleven förstår att multiplikation och division relaterar till varandra.
Att eleven kan göra överslag.
Att eleven visar säkerhet inför uträkningar med kort division.
Att eleven muntligt kan beskriva matteord som finns ovan.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Mål 2: Procent och sannolikhet

Vilket innebär:

Att jag kan räkna ut hur mycket procent av någonting är.
Att jag kan räkna ut rabatten på en vara.
Att jag kan växla mellan bråkform, decimalform och procentform.
Att jag kan förklara vad som menas med sannolikhet.
Att jag kan räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa.
Att jag kan förklara matteord som hel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, hundradel, bråkform, decimalform, procentform, rabatt, rea, sannolikhet, chans och risk.

Vi ska använda följande för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven kan räkna procent och rabatt på en vara.
Att eleven kan växla mellan bråkform, decimalform och procentform.
Att eleven kan förklara sannolikhet och räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa.
Att eleven muntligt kan beskriva matteorden ovan.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Mål 3: Geometri och area

Vilket innebär:
Att jag kan använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2 och m2.
Att jag förstår och använder begreppen bas och höjd.
Att jag räknar ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar.
Att jag benämner olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper.
Att jag förklarar begreppen diameter, radie och medelpunkt.
Att jag har kännedom och kan förklara matteord som parallell, parallellogram, romb, parallelltrapets, diagonal, medelpunkt, radie, liksidig triangel, likbent triangel, rätvinklig triangel, spetsvinklig triangel, rätblock, kub, tetraeder, kon, cylinder och klot.

Vi ska använda följande för att nå detta mål
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven kan använda de vanligaste enheterna cm2, dm2 och m2, höjd och bas.
Att eleven kan räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar.
Att eleven kan benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper.
Att eleven kan förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt.
Att eleven har kännedom och kan förklara matteord som parallell, parallellogram, romb, parallelltrapets, diagonal, medelpunkt, radie, liksidig triangel, likbent triangel, rätvinklig triangel, spetsvinklig triangel, rätblock, kub, tetraeder, kon, cylinder och klot.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: