Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik LPP Ht-14 åk.1

Skapad 2014-09-16 09:19 i Norgårdenskolan F-6 Uddevalla
Markera skolåret. Koppla till aktuella ämnen till höger.
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Förmågor och mål för arbetet

Du kommer att få lära dig skriva och räkna med siffrorna 0-9.
Du kommer att få lära dig likhetstecknets betydelse.
Du kommer att få lära dig vad dubbelt är.
Du kommer att få jämföra längder i cm och m.
Du kommer att få lära dig klockans hela timmar.
Du kommer att få lära dig tecknen > < , udda och jämna tal.

Undervisning

 

Du kommer att få arbeta med matematikboken Prima Matematik för åk 1.
Efter gemensamma genomgångar i helklass eller grupp, ofta med konkret material, kommer vi under höstterminen arbeta med bok 1A. 
Du kommer att öva själv och tillsammans med klasskamrater lösa  matematikuppgifterna i boken.
En viktig del i matematiken är att vi lär av varandra och delar med oss av våra kunskaper och tankar genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid matematikgenomgångar och diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: