Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn i världen och barns rättigheter

Skapad 2014-09-16 21:37 i Apalbyskolan Västerås Stad
Vi pratar om barn från hela världen. Vi går igenom FN och Barnkonventionen.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Du ska få lära dig om FN, Barnkonventionen och hur barn i andra delar av världen lever.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att:
Reflektera över barns levnadsvillkor i andra länder och jämföra med dina egna.
Reflektera över Barnkonventionen och samtala och resonera om vad det betyder för dig och andra barn i världen.

Bedömning - vad och hur

Du ska få lära dig:
Hur barn i andra länder har det.
Om innehållet i Barnkonventionen.

Detta bedömer jag genom att:
Du engagerar dig på lektionerna och reflekterar och samtalar om barns rättigheter.
Du kommer att få skriva och rita om barn i andra länder och om Barnkonventionen.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta utifrån SO-boken Puls.
Vi kommer att se olika filmer.
Vi kommer att arbeta med levnadsvillkor för barn i olika länder.
Vi kommer att arbeta med Barnkonventionen och diskutera vad det betyder för oss och för andra barn i världen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3

Matriser

SO
Barn i världen och barns rättigheter

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Barn i andra länder
Du kan berätta något om hur barn i andra länder lever.
Du kan ge några exempel på hur barn i andra länder lever. Du kan jämföra det med hur det är att leva i Sverige (likheter eller skillnader) .
Barnkonventionen
Du kan berätta något om vad som står i barnkonventionen.
Du kan ge flera exempel från innehållet i barnkonventionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: