Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2014-09-17 13:40 i Viksängsskolan Västerås Stad
Detta arbetsområde kommer att handla om vatten och grundläggande atomlära.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vatten - världens viktigaste ämne!

Utan vatten kan vi bara överleva några dagar.

Vad använder du vatten till?

Vad menas egentligen med rent vatten?

Vilka egenskaper har vatten?

Vad består vatten av?

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

I det här arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • diskutera och ta ställning i frågor som rör vatten.
 • använda olika källor.
 • genomföra och dokumentera naturvetenskapliga undersökningar.
 • förstå och använda naturvetenskapliga begrepp som rör vatten.

Det här kommer du få undervisning om

Fasövergångar (fast, flytande, gas)

Vatten är ett lösningsmedel

Grundläggande atomlära: periodiska systemet, grundämne kemisk förening, molekyl

Vattenmolekylen

Vattnets egenskaper

Vattnets kretslopp

Separationsmetoder

Blandningar och lösningar

 

Så här kommer vi att arbeta

 • Föreläsningar
 • Diskussioner
 • Filmer
 • Interaktiva övningar med hjälp av datorn
 • Naturvetenskapliga undersökningar

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Plrov
 • Muntlig aktivitet
 • Naturvetenskapliga undersökningar
 • Dokumentation, tex laborationsrapport

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Vatten

E
C
A
Förmåga 1
Eleven kan genomföra systematiska undersökningar
 • Ke
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Förmåga 2
Eleven kan använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inut människan
 • Ke
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten.
Förmåga 3
Eleven kan diskutera och ta ställning i frågor som rör vatten och använda olika källor.
 • Ke
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör vatten genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör vatten genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör vatten genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: