Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bli en stjärnläsare!

Skapad 2014-09-17 15:35 i Östra skolan Falun
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska bli stjärnläsare. Vi ska utforska och lära oss att använda några lässtrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser.

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Det här ska du som elev lära dig

 • förutspå vad olika texter handlar om
 • reda ut vad nya (för dig) ord och uttryck betyder
 • sammanfatta det viktigaste i det vi läser
 • fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser
 • ställa frågor om texterna: finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna?

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att ha gemensamma samtal i klassen, där vi använder oss av läsfixarna som tankestöd.
 • Vi kommer både läsa och skriva utifrån läsfixarnas egenskaper, både enskilt och i grupp.
 • Du kommer få använda dig av dessa strategier i samband med att du läser olika typer av texter som exempelvis berättelser och faktatexter.

Jag bedömer om du

 • visar förståelse för att det finns olika sätt att förstå och tolka en text
 • kan använda de fem lässtrategierna när du läser olika texter
 • är delaktig i samtal om texter som vi har läst
 • kan återberätta texter både muntligt och skriftligt
 • kan resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter

Matriser

Sv SvA
Lässtrategierna

Läsfixarna

Spågumman
förutspår och gissar vad som ska hända sen.
Jag förutspår sällan handlingen.
Jag förutspår handlingen ibland.
Jag förutspår ofta handlingen.
Frågeapan
ställer frågor eller svara på frågor om texten.
Jag ställer sällan frågor på texten och har även svårt för att svara på frågor om texten.
Jag ställer enkla typer av frågor där svaret finns i texten. Jag kan även svara på liknande frågor.
Jag ställer olika typer av frågor på texten, även frågor där svaret inte finns i texten. Jag kan även svara på liknande frågor.
Detektiven
reder ut oklarheter, nya ord och uttryck.
Jag stannar sällan upp vid nya ord eller meningar som jag inte förstår.
Jag stannar ibland upp vid nya ord eller meningar som jag inte förstår.
Jag stannar ofta upp vid nya ord éller meningar som jag inte förstår
Cowboyen
fångar in och sammanfattar med sitt lasso.
Jag behöver hjälp för att sammanfatta och berätta det viktigaste i texten.
Jag försöker sammanfatta och berätta några viktiga delar av innehållet på egen hand.
Jag kan sammanfatta, genom att ta ut nyckelord och på ett enkelt sätt berätta om textens början, handling och slut på egen hand.
Konstnären
skapar inre bilder av det lästa.
Jag har svårt för att skapa inre bilder när jag läser eller hör en text.
Jag skapar ibland inre bilder om texten jag läser eller hör.
Jag skapar ofta inre bilder om det jag läser eller hör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: