Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första Världskriget 1914-1918

Skapad 2014-09-17 19:02 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 9 Historia
Första världskriget varade från den 28 juli 1914 till den 11 november 1918 och var den dittills största världsomfattande konflikten. Aldrig hade ett krig varit så utbrett och aldrig hade så många människor dödats i ett och samma krig.I kriget mobiliserade de industrialiserade länderna sina resurser och utrustade stora delar av sin befolkning med moderna vapen. Resultatet blev katastrofalt. Fler än 10 miljoner människor miste livet och ännu fler sårades.

Innehåll

Syfte

Under vecka 39-43 kommer vi att arbeta med första världskriget. 

Ni ska efter avslutat arbetsområde ha kunskaper om första världskrigets utbrott, förlopp och avslut. Känna till orsakerna till kriget och vad följderna blev. Ni ska få en djupare förståelse för hur kriget har format vår historia och bidragit till att vår värld ser ut som den gör idag. Ni ska även känna till och förstå innebörden av utvalda begrepp hämtade från den här perioden. 

Centralt innehåll

Vad ska vi lära oss?

När arbetsområdet är avslutat ska du kunna förklara:

 • orsakerna till första världskriget.
 • händelseförloppet under kriget.
 • följderna efter kriget.
 • begrepp som hör till området.

Undervisning och arbetsformer.

Lärarledda genomgångar, arbetsuppgifter, diskussioner och filmer.
Området avslutas med ett skriftligt prov. 

 

Läroboken "Levande historia 9", sid 456 - 469.

Läroboken "Levande historia 9, Fokus", sid 24 - 35 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Allmän matris - Historia 7-9

E
C
A
Kunskaper om historia.
Du har grundläggande kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/företeelser.
Du har goda kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/företeelser på ett tydligt sätt.
Du har mycket goda kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/företeelser på ett tydligt sätt.
Resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Ex: Du ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Ex: Du ger några tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Du för väl utvecklade och väl underbyggda resonemang. Ex: Du ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv.
Se samband och förklara. Du kan undersoka några utvecklingslinjer ex inom levnadsvillkor eller politik (komplex= ett sammanhang som består av många olika beståndsdelar som på något sätt hör ihop.)
Du beskriver enkla och konkreta samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa..
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser. Ex:Du har med flera beståndsdelar och du kan förklara dessa i flera led.
Du beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser. Ex:Du har med flera beståndsdelar och du kan tydligt förklara dessa i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Motivera och resonera. Du anger en tänkbar fortsättning på någon utvecklingslinje.
Du motiverar och resonerar med enkla förklaringar och några hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du motiverar och resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda historiska begrepp.
Du använder ord, begrepp som hör till ämnet och de används oftast helt korrekt och i rätt sammanhang.
Du använder ord, begrepp som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Du använder ord, begrepp på ett lämpligt sätt. Du använder dina kunskaper i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: