Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic 5 Kap 1-8 år 5 Holmesskolan 2016

Skapad 2014-09-22 07:51 i Holmesskolan Torsby
Grundskola 5 Engelska
I denna period kommer vi att återknyta bekantskapen med bokens huvudpersoner, Kylie, Kate, Gopal och Harry. Vi lär också känna Jana från Sydafrika.

Vi kommer bl.a. att lära oss om väder, vilda djur, kroppsdelar , åsikter etc.

Innehåll

Syfte / förmågor

Centralt innehåll

Konkretisering av mål

Du kommer att lära dig om:

            
Kap 1 - de fyra huvudpersonerna, berätta om sig själv, (am, are, is)

Kap 2 - Sydafrika, väderord, dina intressen, (have, has)

Kap 3 - sydafrikaner på besök i svensk skola, skolord, siffror 0-1000 (I-me, he-him       she-her, we-us, they-them)

Kap 4 - en leopard kommer på besök till byn, vilda djur (like/likes)

Kap 5 - vad som händer i byn, aktivitetsord, återberätta en text med hjälp av stödord

Kap 6 - Gopal's födelsedag, cykelord, kläder, ord för att ringa (Gopal's bike)

Kap 7 - Gopal på cirkus, kroppsdelar, cirkusord ( dog-dogs, kiss-kisses)

Kap 8 - Kate vill ha en tidning, tidningsord, åsiktsord (I am going swimming)

Arbetssätt

Vi kommer att läsa texter på engelska ur Magic 5. Vi kommer att läsa gemensamt, individuellt och i smågrupper.

Vi kommer att träna på nya ord till varje kapitel

Vi läser/ spelar upp dialoger på engelska.

Vi gör övningar som tränar för förmågan att tala engelska.  

Vi kommer att öva på den grammatik som presenteras.

Vi kommer att jobba med arbetsuppgifter i tillhörande Work book.

Vi kommer att sjunga sånger och se på filmer. Vi diskuterar innehållet med hjälp av enklare frågor.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

* läsa texter

* lyssna och förstå talad engelska

* förstå ord

* samt din förmåga att skriva en kort text.

Ovanstående gör vi efter kapitel 8 med General Test 1 som hör till läromedlet. Vi kommer också att använda andra läs- och hörförståelseövningar som komplement till läromedlets diagnos.

Under veckorna  använder vi oss av muntliga förhör på glosorna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: