Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Härliga höst - ett naturtema

Skapad 2014-09-22 14:32 i Åsa Gårdsskola F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna LPP beskriver hur vi i år F-2 kommer att arbeta med No-undervisningen i ett naturtema.
Grundskola F – 2 Svenska NO (år 1-3)
Hur ser det ut i naturen på hösten? Varför ser det ut som det gör? Hur förbereder sig djuren inför den kommande vintern? I detta arbetsområde kommer du få vara med om lektioner både inomhus och utomhus. Du kommer få undersöka naturen omkring dig och därefter få berätta om vad du ser.

Innehåll

Övergripande mål Lgr 11

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 

Syfte/Förmågor

Under detta arbetsområde kommer vi fokusera på begreppslig- och kommunikativ förmåga. Vi kommer bland annat arbeta med de inom biologin viktiga begreppen fotosyntes, näringskedja och nedbrytare. Du kommer få lära dig mer om svampar, träd samt flytt - och stannfåglar. Vi kommer också träna på att lyssna på varandra och berätta för varandra om det vi arbetar med.

 

Metod/Innehåll

Vi lär genom:

 • Genomgångar
 • Att se på faktafilmer
 • Diskutera viktiga begrepp och deras betydelse
 • Utomhusundervisning
 • Sång och rörelse
 • Högläsning faktatexter
 • Bilduppgifter som hör till arbetsområdet
 • Skriva enkla texter

Följande centrala innehåll från Lgr11 kommer vi arbeta med:

Reflektion/Självskattning och pedagogbedömning

Eleverna kommer efter avslutat arbetsområde få reflektera över och utvärdera det de lärt i detta tema. En pedagog-bedömning kommer också att läggas ut på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: