Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3

Skapad 2014-09-22 14:54 i Regnbågsskolan Gullspång
Vi lyssnar, sjunger, spelar och rör oss till olika typer av musik.
Grundskola 3 Musik Svenska

Musik är glädje! Tillsammans utvecklar vi vårt intresse och tilltro till vår förmåga att musicera.

Innehåll

Syftet med undervisningen är

Utveckla tilltro till din förmåga att sjunga.

Utveckla ditt intresse för musik och rytm.

Våga röra dig till musik och uttrycka känslor.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Detta kommer undervisningen att innehålla

Gemensam sång

Musiklyssning

Rörelser till musik

Rytmövningar

Improvisationer

Instrumentkännedom

Samtal

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Det här vill vi att du ska lära dig

Lära dig några olika sånger.

Göra rörelser till sång och musik, både genom att härma och improvisera.

Känna igen, kunna skriva och klappa en enkel rytm med nottecken.

Göra egen text till en given rytm.

Lyssna på och känna igen ett antal olika musikinstrument.

Kunna placera in olika instrument i grupperna blås-, sträng-, tangent- och slaginstrument.

Associera med tankar, känslor och bilder när vi lyssnar till musik.

Presentera musik som du tycker om.

Så här kommer vi att arbeta

Vi sjunger mycket tillsammans! Många av sångerna kombinerar vi sedan med rytminstrument, klappning av olika rytmer och rörelser. Det blir också växelsång, kanon och möjlighet att uppträda för klassen med solosång om någon skulle vilja detta.

Vi lyssnar på musik från olika genrer och samtalar om våra musikupplevelser.

Vi ska också titta, lyssna på och lära oss hur olika instrument låter och ser ut. Då använder vi oss mycket av låtoteket som vi har tillgång till på nätet.

Små inslag av noter och olika musiktecken på ett lekfullt sätt kommer att ingå.

Alla kommer att få tillfällen att skapa egna texter till olika givna rytmer och även presentera musik som du tycker om.

Det här ska bedömas

Ditt deltagande och engagemang på våra musiklektioner genom sång, rörelser, samtal mm.

Dina olika små skriftliga uppgifter där du bl.a. visar att du kan känna igen en given rytm eller givna instrument.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Underlag för bedömning

Lärarens observationer och bedömningar.

Dina skriftliga uppgifter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: