Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En läsande klass, läsfixarna

Skapad 2014-09-23 10:23 i Regnbågsskolan Gullspång
Ett gemensamt temaarbete i svenska för hela Regnbågsskolan. Vi arbetar med läsförståelse-strategier! Vi följer materialet "En läsande klass"
Grundskola 1 – 3 Svenska
För att förstå vad det egentligen är man läser behöver man träna mycket. Det ska vi göra med hjälp av våra tränare som kallas för "läsfixare". Vi kommer att arbeta med alla dessa fem "läsfixare"; spågumman, detektiven, cowboyen, konstnären och reportern.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Att arbeta för ökad läslust och läsförståelse!

Det här kommer undervisningen att innehålla/Så här arbetar vi

Gemensam läsning av olika typer av texter.

Vi samtalar och arbetar med att
- förutspå vad olika texter handlar om
- reda ut vad nya (för oss) ord och uttryck betyder
- sammanfatta det viktigaste i det vi läser
- fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser
- ställa frågor om texterna: finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna?

Ibland arbetar vi i små grupper eller i par.

 

Det här vill vi att du ska lära dig

Att bli bra på läsförståelse genom att träna mycket. Vi kommer att läsa många olika genrer av texter och så småningom ska du kunna förstå och tolka dessa med hjälp av våra "läsfixare". 

Det här ska bedömas:

Ditt engagemang i samtalen och i arbetet på lektionerna kommer att ge mig förståelse för att se vad du har lätt för och vad du behöver träna mer på.

Underlag för bedömning

Fortlöpande under arbetets gång kommer jag att fylla i matrisen nedan efter att du visar vad du kan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3

Matriser

Sv
En läsande klass - läsförståelse

Nedanstående behöver du ofta hjälp med att förstå.
Ibland vill du ha hjälp med att förstå nedanstående.
Det här klarar du på ett bra sätt.
Genom att titta på bilder och fundera över vissa ord och texter kan du förutspå vad en text eller bok kommer att handla om.
Du tycker om att ta reda på vad nya (för dig) ord och uttryck betyder. Du vet hur man kan ta reda på vad ett ord betyder.
Du kan plocka ut det viktigaste i det du läser och göra en skriftlig eller muntlig sammanfattning av det.
Du kan på olika sätt berätta om vilka inre bilder och upplevelser du får av det vi läser.
Du kan ställa frågor om en text. Du kan fundera på om svaret finns i texten, mellan raderna eller bortom raderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: