Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2014-09-23 15:43 i Danholnsskolan Falun
Geografi Europa, Norden och Sverige.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Under veckorna 2-8 kommer vi att ge oss ut i Europa. Vi ska börja med att titta på hur jorden formats och vad det beror på. Sen kommer vi att fördjupa oss i kartkunskap om länder, floder, berg och huvudstäder i de olika regionerna utifrån ett jämförande perspektiv. Vi kommer även att prata om topografiska och tematiska kartor. Vi kommer att lära oss några centrala geografibegrepp.

Innehåll

Syftesmål

Vi tittar på de olika europeiska regionerna och lär oss bl a var det bor flest människor samt diskuterar orsakerna till att det är så utifrån geografiskt läge, klimat, natur mm. Vi lär oss även hur man hanterar en kartbok och hittar fakta med hjälp av den.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Undervisningens innehåll

 • Jorden utveckling: vilka krafter som har format jorden.
 • Kartkunskap: Breddgrader, längdgrader, väderstreck. Här arbetar vi mycket med atlas men även med olika program på internet.
 • Europakunskap: Jämförande analyser mellan de olika regionerna om varför befolkningen är koncentrerad till vissa områden, varför städer ligger som de gör osv.
 • Namngeografi: Länder, huvudstäder, bergskedjor, hav, floder mm

Material: kartbok, filmer, läroböcker och internet 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Bedömning

Att du kan hantera en atlas med förståelse för bl.a. vad färger och tecken betyder.

Att du har förståelse för genomgångna ord och begrepp

Att du har grundläggande försåelse för hur jorden har formats

Att du har övergripande kunskap om Europas namngeografi

Att du har kunskap om väderstrecken och gradnätet.

Att du vet vad som är utmärkande för olika regioner.

Att du kan förklara vad EU är och vad de gör.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: