Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2014-09-24 09:19 i Vikaskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi kommer att arbeta med Europas geografi. Vi kommer att lära oss en del om olika naturtyper, klimat, naturtillgångar och namngeografi samt att arbeta med olika typer av kartor. Vi kommer också gå in på hur Europas befolkning är fördelad och bakomliggande orsaker. Vi lär oss om var våra världsdelar och hav finns.

Innehåll

Konkretisering av mål


Vi kommer att arbeta med kartboken och olika typer av kartor och diagram.
Vi kommer att granska Europas natur och klimat
Vi kommer att analysera sambanden mellan naturen och näringslivet
Vi kommer att analysera varför befolkningsfördelningen ser ut som den gör.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 

Arbetssätt

Vi kommer att titta på filmer, arbeta med kartboken och analysera faktatexter.
Vi kommer att arbeta med tankekartor
Du kommer att få sammanställa dina kunskaper utifrån tankekartor.
Du kommer att få arbeta/träna på att använda begrepp som gör att du kan resonera och analysera.
Du kommer att få göra en presentation av ett land och den del av Europa det ligger i. 

Bedömning

Dina kunskaper om natur och kulturlandskap
Din förmåga att resonera om samband mellan natur och kulturlandskapet
Din förmåga att resonera kring hur befolkningen i Europa är fördelad.
Din förmåga att använda geografiska begrepp
Din förmåga att använda kartboken som hjälp för att söka information
Dina kunskaper om namngeografi och din förmåga att läges och storleksbestämma olika geografiska platser.

Vi avslutar arbetsområdet med ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Europa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Dina kunskaper om natur och kulturlandskap
Du är på väg att få grundläggande kunskaper om natur och kulturlandskap
Du har grundläggande kunskaper om natur och kulturlandskap
Du har goda kunskaper om natur och kulturlandskap
Du har mycket goda kunskaper om natur och kulturlandskap
Din förmåga att resonera om samband mellan natur och kulturlandskapet
Du är på väg att kunna göra enkla och till viss del underbyggda resonemang om sambanden mellan naturen och människans användning av naturen.
Du kan göra enkla och till viss del underbyggda resonemang om sambanden mellan naturen och människans användning av naturen.
Du kan göra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om sambanden mellan naturen och människans användning av naturen.
Du kan göra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om sambanden mellan naturen och människans användning av naturen.
Din förmåga att resonera kring hur befolkningen i europa är fördelad.
Du är på väg att kunna göra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur befolkningen är fördelad och ge något exempel på varför.
Du kan göra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur befolkningen är fördelad och ge något exempel på varför.
Du kan göra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur befolkningen är fördelad och ge några exempel på varför.
Du kan göra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur befolkningen är fördelad och ge fler exempel på varför.
Din förmåga att använda geografiska begrepp
Du är på väg att kunna använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Din förmåga att använda kartboken som hjälp för att söka information
Du är på väg att kunna använda kartboken på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda kartboken på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda kartboken på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda kartboken på ett väl fungerande sätt.
Dina kunskaper om namngeografi och din förmåga att läges och storleksbestämma olika geografiska platser.
Du är på väg att få grundläggande kunskaper om namngeografi och kunna med viss säkerhet läges och storleksbestämma olika geografiska platser.
Du har grundläggande kunskaper om namngeografi och kan med viss säkerhet läges och storleksbestämma olika geografiska platser.
Du har goda kunskaper om namngeografi och kan med relativt god säkerhet läges och storleksbestämma olika geografiska platser.
Du har mycket goda kunskaper om namngeografi och kan med god säkerhet läges och storleksbestämma olika geografiska platser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: