Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsartikel

Skapad 2014-09-24 12:09 i Viktoriaskolan Grundskolor
Vi kommer arbeta med förståelse kring vad en nyhetsartikel är och vilka likheter och olikheter som finns med reportaget.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Nyheter kan få världen att stanna. Den ska ge läsaren information om något som nyligen har hänt. Reportern som skriver artikeln ska vara objektiv, även om det nästan alltid finns en liten vinkling i frågan. Alla inblandade ska få säga vad de tycker eller tänker. Journalisten kan använda sig av pratminus för att tydliggöra detta.

När du läser nyhetsartiklar ska du tänka på att alltid vara lite kritisk.

Innehåll

Notis

En nyhet som inte finns så mycket plats för i tidningen. En kort text. 

Notisen är ofta inte längre än några få meningar. 

Nyhetsartikelns innehåll

 • Något som berör och intresserar läsaren.
 • Den ska innehålla utförlig information om nyheten eller ämnet det skrivs om. 
 • Reporterna kan ge lite bakgrundsfakta, denna fakta ska vara kritiskt granskad av reportern. 
 • Alla ska komma till tals.
 • Texten ska vara kort och konkret, för att många ska kunna förstå och ta till sig informationen. 
 • Artikeln ska svara på de journalistiska frågorna: Vad? har hänt Var? hände det…. Vem? var inblandad. När? hände det…. Hur? gick det till. Varför? hände det.

Språket i en nyhetsartikel ä relativt enkelt. Förkortningar och alltför svåra ord undviks. 

Din uppgift, del 1

Leta upp en nyhetsartikel som du tycker är intressant. 

Skriv tidningens namn och vilket datum den publicerades.

Markera följande i artikeln: Rubrik, Ingress, Brödtext, Mellanrubrik, Pratminus, Källa, Bild och bildtext. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Din uppgift, del 2

Jämför tillsammans med en klasskompis:

Rubrikerna - hur de är formulerade, lockar de till läsning?

Ingresserna - innehåller de det viktigaste? Vilka journalistiska frågor besvaras i dem?

Brödtexten - vilka detaljer presenteras?

Hur är språket? Enkelt eller förekommer det svåra ord? Förklara dessa i så fall.

Vilka får komma till tals i artiklarna? Används pratminus?

Vilka källor används? Verkar källorna pålitliga?

Vad visar bilderna?

Redovisa vad ni har kommit fram till inför klassen.

Matriser

Sv SvA
Nyhetsartikel

Nyhetsartikel

E
C
A
Lärförståelse
 • Sv  A 9
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: