Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inre krafter

Skapad 2014-09-24 13:17 i Ättekullaskolan Helsingborg
Eleven ökar sin förståelse för människans levnadsvillkor genom vidgade kunskaper om natur Eleven utvecklar kunskaper om de naturgivna processer som på såväl kort som lång sikt formar och förändrar naturlandskapet.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Under de närmsta veckorna kommer vi att arbeta med geografi och undersöka jordens inre och yttre krafter.

Eleven ökar sin förståelse för människans levnadsvillkor genom vidgade kunskaper om natur och samhälle och om sambanden däremellan i olika delar av världen.

Eleven utvecklar kunskaper om de naturgivna processer som på såväl kort som lång sikt formar och förändrar naturlandskapet, ser människans påverkan på dessa processer och värderar dess konsekvenser.

Innehåll

planering

Vad ska vi arbeta med?

A. Först kommer vi att ha flera genomgångar av hur de inre krafterna påverkar vår jordyta samt vilka konsekvenser detta får för oss som lever på jordytan.

B. Eleverna kommer att läsa en text och svara på frågor kopplade till texten.

C. eleverna ska göra en egen film, pp eller prezipresentation där de berättar utförligt om två eller flera av nedanstående punkter. Denna presentation skall sedan läggas på unikum, samt presenteras för klassen. För att kunna göra detta ska eleven leta fakta i flippen de fått av mig samt i häftet med text. Eventuella bilder får de hämta från nätet.

* Hur jorden är uppbyggd (kärna, mantel, jordskorpa)

- inre krafter (t.ex. plattornas rörelse, vulkaner, jordbävning)

* Hur jorden förändrat sin yta genom tiderna - plattornas och kontinenternas rörelse, bergskedjor m.m.

* Hur plattorna rör sig och vilka följderna blir

* Hur en vulkan är uppbyggd och varför det blir vulkanutbrott

 

centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
    Ge  4-6
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
    Ge  4-6

Matriser

Ge
Matris om Inre krafter

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dina kunskaper om hur landskapet förändras av inre krafter
Eleven har grundläggande kunskaper om natur-landskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur
Eleven har goda kunskaper om natur- landskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- landskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Din förmåga att använda begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: