Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2014-09-26 12:52 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Vi orienterar oss om Sveriges natur och struktur. Vi lär oss om kartan och olika geografiska begrepp.
Grundskola 4 Bild Svenska Geografi Svenska som andraspråk
Sverige

Innehåll

Det här kommer du att få göra:

 • Se Geografens testamente - Sverige.
 • Lära dig om hur kartboken fungerar och lära dig hitta olika platser på kartan.
 • Lära dig väderstrecken.
 • Lära dig var de olika landskapen i Sverige finns, några berg, sjöar, älvar och städer. Lära dig vilka grannländerna är och vilka hav som omger landet. Lära dig hur Sverige delas ini tre delar; Götaland, Svealand och Norrland.
 • Lära dig om hur det ser ut på olika platser i Sverige och om skillnader i klimat på olika platser. 
 • Lära dig om var i Sverige de flesta människorna bor och varför det är så.
 • Läsa i geografiboken om till exempel vatten och sjöar, de stora skogarna och jordbruk.
 • Se filmer om Sverige.
 • Leta fakta på internet och i läromedel.
 • Skriva egna faktatexter.
 • Lära dig geografiska begrepp för att kunna beskriva Sverige.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: