Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd på Hugin, med start HT 2014/VT 2015, åk 7-9

Skapad 2014-09-26 13:45 i Freinetskolan Hugin Freinet
VT 2016 startar vi med att tälja smörknivar. Vi är med i det så kallade Smörknivsuppropet. Vi fortsätter sedan med att skapa möbelprototyper utifrån 1900-talets olika decennier. (Ett samarbete mellan teknik och slöjd) Vi startar HT 2015 med ett ämnesintegrerat bild/slöjdprojekt kring mosaik. Vi fortsätter sedan med korsstygnsbroderi under terminen. Ni kommer att få skapa ett eget mönster i programmet Knitpro, och tolka olika begrepp som t.e.x. identitet. VT 2015 arbetar vi med hård design. Vi kommer starta terminen med att delta i en nationell fågelholkstävling, SM i Fågelholk. Därefter kommer vi fortsätta arbeta med design, fast i mindre styrda projekt. HT 2014 kommer vi att arbeta med design och återbruk. Den här terminen kommer vårt undersökande främst inrikta sig mot mjuka material. Vi börjar med några kortare workshops där vi experimenterar och undersöker olika återbruks/återvinningsmaterials möjligheter och eventuella hinder.
Grundskola 7 – 9 Slöjd

Innehåll

 VT 2017 Jobbar vi med Mästarårsslöjd. Det innebär att man arbetar med ett eget slöjdprojekt från idé till färdig produkt.

HT 2016 arbetar vi med ett konstprojekt som innebär att man skapar konst för att sälja. I början av december har vi en konstmarknad på skolan där all konst finns till försäljning. All förtjänst går till elevernas Londonresa.

VT 2016 startar vi med att tälja smörknivar. Vi är med i det så kallade Smörknivsuppropet. Vi fortsätter sedan med att skapa prototyper utifrån 1900-talets olika decennier. (Ett samarbete mellan teknik och slöjd).

Vi startar HT 2015 med ett ämnesintegrerat bild/slödprojekt kring mosaik. Vi fortsätter sedan med korsstygnsbroderi under terminen. Ni kommer att få skapa ett eget mönster i programmet Knitpro, och tolka olika begrepp som t.e.x. identitet.

VT 2015 är vi med och deltar i fågelholkstävlingen SM i fågelholk. 

HT 2014 startar vi terminen med ett modeprojekt, som handlar om att skapa mode med alternativa material. Därefter fick man tillfälle att välja ett eget slöjdprojekt inom sömnad eller textiltryck.

Eleverna på Freinetskolan Hugin, åk 7, kommer att arbeta med den här planeringen under tre år. Lärarens och elevernas kommentarer kommer att bilda en berättelse/slöjdprocess, där man kan se hur utvecklingen gått.

Matriser

Sl
Slöjd åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Rubrik 1

Ej tillräcklig
På god väg
Grundläggande nivå
Utvecklad
Avancerad
Hur du skapar saker
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg. Se kommentar.
jag kan skapa saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Jag kan skapa saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner. Jag försöker komma framåt i mitt slöjdarbete på egen hand.
Jag kan skapa saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner. Jag kommer framåt i mitt slöjdarbete på egen hand.
Hur du använder verktyg
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg. Se kommentar.
Jag kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i slöjdarbetet.
Jag kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i slöjdarbetet.
Jag kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i slöjdarbetet.
Hur du väljer arbetssätt och motiverar dina val
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg. Se kommentar
Jag kan välja arbetssätt och anpassa det till kvalitén, till miljön och till målet med slöjdarbetet. Jag motiverar mina val på ett enkelt sätt.
Jag kan välja arbetssätt och anpassa det till kvalitén, till miljön och till målet med slöjdarbetet. Jag motiverar mina val på ett utvecklat sätt.
Jag kan välja arbetssätt och anpassa det till kvalitén, till miljön och till målet med slöjdarbetet. Jag motiverar mina val på ett välutvecklat sätt.
Hur du utvecklar idéer
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg. Se kommentar
Jag kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Jag kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Jag kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som jag själv letar upp.
Hur du provar olika material och tekniker tillsammans
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg. Se kommentar.
Jag kan testa på ett ganska bra sätt hur olika material och tekniker kan användas tillsammans. Jag tar hänsyn till sakernas utseende och hur de fungerar.
Jag kan testa på ett bra sätt hur olika material och tekniker kan användas tillsammans. Jag tar hänsyn till sakernas utseende och hur de fungerar.
Jag kan testa på ett mycket bra sätt hur olika material och tekniker kan användas tillsammans. Jag tar hänsyn till sakernas utseende och hur de fungerar.
Hur du tar egna initiativ
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg. Se kommentar.
Jag kan hjälpa till och ge förslag och välja arbetssätt som gör att mitt slöjdarbete går framåt.
Jag kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att mitt slöjdarbete går framåt.
Jag kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att mitt slöjdarbete går framåt.
Hur du arbetar med slöjdprocessen
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg. Se kommentar.
Jag kan ge enkla omdömen om hur jag har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett ganska bra sätt. Jag beskriver hur utseende och kvalité på det jag har skapat hänger ihop med hur det fungerar.
Jag kan ge utvecklade omdömen om hur jag har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett bra sätt. Jag beskriver hur utseende och kvalité på det jag har skapat hänger ihop med hur det fungerar.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om hur jag har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett mycket bra sätt. Jag beskriver hur utseende och kvalité på det jag har skapat hänger ihop med hur det fungerar.
Hur du arbetar med slöjdprocessens analysdel
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg. Se kommenar.
Jag kan förstå vad olika slöjdsaker kan berätta. Jag diskuterar på ett enkelt sätt hur detta hänger ihop med mina erfarenheter och med trender och traditioner i olika kulturer.
Jag kan förstå vad olika slöjdsaker kan berätta. Jag diskuterar på ett utvecklat sätt hur detta hänger ihop med mina erfarenheter och med trender och traditioner i olika kulturer.
jag kan förstå vad olika slöjdsaker kan berätta. Jag diskuterar på ett välutvecklat sätt hur detta hänger ihop med mina erfarenheter och med trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: