Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd År 1

Skapad 2014-09-28 12:24 i Garnvindeskolan Ale
Vi kommer att arbeta med området "längd" en tid framöver. Vi lär oss att mäta olika längder, samt tränar oss i att uppskatta och jämföra längder.
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer att lära oss mer omkring längd, hur man mäter längd och vilka redskap man kan använda. Vi kommer också att öva oss på att uppskatta och jämföra olika längder. Vi samtalar också om äldre tiders måttenheter.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

När vi har arbetat med området ska du:

 • veta att 1m= 100cm
 • kunna läsa av längder (i meter och cm) med olika mätinstrument (t ex måttband och linjal)
 • kunna uppskatta längder med ögonen
 • kunna göra enkla jämförelser av olika längder och sortera dem i längdordning med ögonmått.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta i matteboken

Vi kommer att ha genomgångar tillsammans omkring olika begrepp inom längdområdet.
Vi kommer att göra olika mätövningar parvis el. i mindre grupp, där eleverna tränar sig i att läsa av mätinstrumenten rätt samt att uppskatta/jämföra längder.
Vi kommer att arbeta med olika arbetsbland inom området längd.

 

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att....

-lyssna och vara aktiv vid genomgångar
-arbeta koncentrerat vid olika mätövningar och arbetsuppgifter
-lära dig de olika begreppen inom längdområdet (meter och centimeter) och kunna visa på något som är ungefär lika långt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: