👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer, regler, demokrati och livsfrågor

Skapad 2014-09-28 16:38 i Figeholmskolan Oskarshamn
Vi arbetar med normer och regler i elevnära miljöer, ex skola och trafik samt livsfrågor som handlar om rätt och orätt samt hur vi beter oss mot varandra.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vad får man göra och vad får man inte göra? Hur är man en bra kompis? Hur gör man för att våga säga vad man tycker? Hur gör man i trafiken? Allt detta och lite till ska vi lära oss om när vi arbetar med regler i skolan och i samhället.

Innehåll

Vad gör vi?

Vi arbetar med:

skolans gemensamma regler samt klassens regler.

hur man umgås med andra och respekterar allas olikheter.

klassråd och elevråd.

regler och ett säkert beteende i trafiken.

 

 

Hur gör vi?

Vi arbetar med detta genom:

att delta i lärarledda lektioner.

att föra gemensamma diskussioner.

att se filmer med efterföljande samtal.

att genomföa möten av olika slag.

att använda oss av trafikkalenderns material.

att utföra elevuppgifter.

 

 

Vad bedöms?

Nedan finns kopplingar till läroplanen vad eleven bör klara. Detta bedöms genom elevens förmåga att ta till sig kunskaper och samtala om dem samt använda sig av ämneskorrekta begrepp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3