Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden - Vi arbetar med de Nordiska länderna

Skapad 2014-09-28 21:12 i Munkedalsskolan Munkedal
Materialet är hämtat från boken Koll på Europa samt arbete med de tematiska kartorna i atlasen.
Grundskola 5 Geografi

Innehåll

Avsnitt 1

Mål: -Känna till vilka länder som tillhör Norden samt hav, sjöar, städer, berg och öar. -hur naturen ser ut i olika delar av Norden - vilka naturresurser som finns och hur de används -vilka industrier som är viktigast i Norden

Konktretiserade Mål -Vi vill att du efter detta arbetsområde ska kunna placera länder, städer, hav, större sjöar -kunna redogöra för de olika naturresursera i de Nordiska länderna skillnader och likheter -kunna redogöra för de olika industrierna i Norden, skillnader och likheter

Avsnitt 2

Det här ska vi göra

Vi kommer att arbeta med läroboken Utkik avsnittet Norden samt annat kompletterande material. Vi kommer att använda oss av Atlasen för att studera de tematiska kartorna över Norden samt namngeografin. Som slutuppgift ska vi göra en jämförelse mellan två Nordiska länder i en löpande faktatext.

Underrubrik 1

Det här ska bedömas

din förmåga redogöra för namn och läge på Nordens länder, samt vikigare öar,berg, vatten och orter. din förmåga att kunna skriva en jämförande text över två Nordiska länder

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
    Ge  4-6
  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
    Ge  4-6
  • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
    Ge  4-6

Matriser

Ge
Bedömningsmatris Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Namngeografi
Du kan märka ut ett fåtal länder, öar, berg, orter och vatten på en blindkarta.
Du kan märka ut ett flertal länder, öar, berg, orter och vatten på en blindkarta.
Du kan märka ut alla länder, öar, berg, orter och vatten på en blindkarta.
Du kan märka ut alla länder, öar, berg, orter och vatten på en blindkarta samt några extra.
Faktatexter
Du kan göra en enkel jämförelse, t.ex städers invånarantal.
Du kan göra jämförelser och beskriva skillnader/likheter i löpande text.
Du kan göra jämförelser i en löpande text och reflektera över likheter/skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: